Одлука о доношењу нових наставних планова и програма из рачуноводствене струке у Босни и Херцеговини