Јавни позив за пружање услуга обуке кандидатима 2024. године