Правилник о измени и допуни Правилника о условима и поступку смањења предлога испита