Закључци о усклађивању извођења КПЕ у вандредној ситуацији