Професионални стандарди

Ентитетски Савези преводе и објављују професионалне стандарде (све стандарде ИФАЦ-а и ИАСБ и с њима повезане смјернице) на темељу Одлуке о овлаштењу за пријевод и објављивање број:2/11-06 („Службени гласник БиХ“ број:81/06).

Информације око објављених професионалних стандарда доступне су на њеб страницама ентитетских Савеза:

www.srr-fbih.org

www.srrrs.org