Pravilnik o nostrifikaciji

Pod nostrifikacijom certifikata podrazumijeva se priznavanje certifikata koje su izdala profesionalna
tijela drugih država, od strane Saveza računovođa i revizora Republike Srpske ili Saveza
računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH (dalje: „entitetska profesionalna
tijela“).

 

Pravilnik o nostrifikaciji