Odluka o priznavanju „Digitalna biblioteke“ za potrebe kontinuirane profesionalne edukacije članova računovodstvene profesije u BiH za 2021.