Zaključci o usklađivanju performansi KPE-a u izvanrednoj situaciji