Odluka o davanju suglanosti za pružanje usluge obuke kandidatima u 2022