Izmjene i dopune Odluke o kriterijima i procedurama za polaganje ispita