6.Odluka o davanju saglanosti za pruzanje usluge obuke kandidatima u 2023_hr